Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Up

Общински съвет

Фока Файлове

 

Решения от 09.11.2011 (2)

Решения от 28.11.2011 (11)

Решения от 28.12.2011 част 1 (18)

Решения от 28.12.2011 част 2 (16)

Документи (3)

Наредби на О С (20)

Решение от 26.01.2012 (20)

Решения от 20.02.2012 (17)

Стратегии, планове и програми (22)

Стратегии, планове и програми част 2 (3)

Наредби на О С 2 (16)

Решения от 29.03.2012 част 1 (11)

Решения от 29.03.2012 част 2 (10)

Решения от 24.04.2012 г. (14)

Решения от 29.05.2012 част 1 (13)

Решения от 29.05.2012 част 2 (10)

Решения от 28.06.2012 част 1 (15)

Решения от 28.06.2012 част 2 (11)

Решения от 08.08.2012 (18)

Решения от 11.09.2012 (7)

Решения от 27.09.2012 част 1 (14)

Решения от 27.09.2012 част 2 (14)

Решения от 29.11.2012 (17)

Решения от 20.12.2012 (8)

Решения от 31.01.2013 (12)

Решения от 25.10.2012 г. (17)

Решения от 25.02.2013 г (19)

Решения от 25.03.2013 г (17)

Решения от 25.04.2013 г (14)

Решения от 30.05.2013 г (16)

Решения от 27.06.2013 г (18)

Решения от 10.07.2013 г (3)

Решения от 29.08.2013 част 1 (16)

Решения от 29.08.2013 част 2 (16)

Решения от 05.09.2013 г (3)

Решения от 11.09.2013 г (3)

Решения от 26.09.2013 г (11)

Решения от 03.10.2013 г (1)

Решения от 31.10.2013 г (20)

Решения от 28.11.2013 г (15)

Решения от 20.12.2013 г (10)

Решения от 30.01.2014 г (12)

Решения от 13.02.2014 г (3)

Решения от 27.02.2014 г (7)

Решения от 27.03.2014 г (9)

Решения от 04.04.2014 г (2)

Решения от 29.04.2014 г част 1 (17)

Решения от 29.04.2014 г част 2 (14)

Решения от 14.05.2014 г (2)

Решения от 29.05.2014 г (13)

Решения от 26.06.2014 г (9)

Решения от 28.07.2014 г (1)

Решения от 31.07.2014 г (14)

Решения от 28.08.2014 г (12)

Решения от 25.09.2014 г (18)

Решения от 30.10.2014 г (17)

Решения от 27.11.2014 г (13)

Решения от 18.12.2014 г (8)

Решения от 05.01.2015 г (2)

Решения от 21.01.2015 г (10)

Решения от 16.02.2015 г (10)

Решения от 26.03.2015 г част 1 (14)

Решения от 26.03.2015 г част 2 (11)

Решения от 09.04.2015 г (2)

Решения от 30.04.2015 г (17)

Решения от 28.05.2015 г (20)

Решения от 24.06.2015 г (19)

Решения от 30.07.2015 г (15)

Решения от 27.08.2015 г (17)

Решения от 10.09.2015 г (1)

Решения от 17.09.2015 г (11)

Решения от 24.09.2015 г (4)

Решения от 12.10.2015 г (1)

Решения от 09.11.2015 г (3)

Решения от 10.12.2015 г (3)

Решения от 17.12.2015 г (16)

Решения от 22.12.2015 г (2)

Решения от 28.01.2016 г (19)

Решения от 18.02.2016 г (3)

Решения от 25.02.2016 г (13)

Решения от 11.03.2016 г (7)

Решения от 31.03.2016 г (15)

Решения от 28.04.2016 г част 1 (15)

Решения от 28.04.2016 г част 2 (7)

Решения от 26.05.2016 г част 1 (15)

Решения от 26.05.2016 г част 2 (7)

Решения от 28.06.2016 г (1)

Решения от 30.06.2016 г (18)

Решения от 28.07.2016 г (13)

Решения от 11.08.2016 г (3)

Решения от 25.08.2016 г (19)

Решения от 12.09.2016 г (9)

Решения от 29.09.2016 г (13)

Решения от 20.10.2016 г (1)

Решения от 27.10.2016 г (10)

Решения от 18.11.2016 г (2)

Решения от 24.11.2016 г (11)

Решения от 22.12.2016 г (1)

Решения от 27.12.2016 г (10)

Решения от 26.01.2017 г (5)

Решения от 22.02.2017 г (13)

Решения от 03.04.2017 г (2)

Решения от 19.04.2017 г (1)

Решения от 24.04.2017 г част 1 (17)

Решения от 24.04.2017 г част 2 (16)

Решения от 10.05.2017 г (3)

Решения от 23.05.2017 г (14)

Решения от 22.06.2017 г (10)

Решения от 01.08.2017 г (2)

Решения от 31.08.2017 г (16)

Решения от 06.10.2017 г (1)

Решения от 26.10.2017 г (9)

Решения от 28.09.2017 г (0)

Решения от 30.11.2017 г (10)

Решения от 08.12.2017 г (1)

Решения от 20.12.2017 г (13)

Решения от 29.12.2017 г (3)

Решения от 22.02.2018 г (16)

Решения от 29.03.2018 г (19)

Решения от 11.01.2018 г (1)

Решения от 31.01.2018 г (12)

Решения от 11.04.2018 г (1)

Решения от 26.04.2018 г (17)

Решения от 31.05.2018 г (17)

Решения от 27.09.2018 г (8)

Решения от 15.10.2018 г (1)

Решения от 25.10.2018 г (13)

Решения от 29.11.2018 г (8)

Решения от 14.12.2018 г (3)

Решения от 20.12.2018 г (8)

Решения от 31.01.2019 г (14)

Решения от 28.02.2019 г част 1 (14)

Решения от 28.02.2019 г част 2 (9)

Решения от 06.03.2019 г (1)

Решения от 13.03.2019 г (1)

Решения от 28.03.2019 г (13)

Решения от 25.04.2019 г (8)

Решения от 30.05.2019 г (12)

Решения от 11.11.2019 г (3)

Решения от 28.11.2019 г (7)

Решения от 19.12.2019 г (13)

Решения от 21.01.2020 г (1)

Решения от 30.01.2020 г (17)

Решения от 13.02.2020 г (5)

Решения от 27.02.2020 г (20)

Решения от 26.03.2020 г (13)

Решения от 30.04.2020 г (5)

Решения от 28.05.2020 г (2)

Решения от 25.06.2020 г (9)

Решения от 16.07.2020 г (7)

Решения от 17.07.2020 г (1)

Решения от 30.07.2020 г (7)

Решения от 11.08.2020 г (14)

Решения от 10.09.2020 г (15)

Решения от 02.10.2020 г (1)

Решения от 29.10.2020 г (18)

Решения от 26.11.2020 г (15)

Решения от 29.12.2020 г (16)

Решения от 13.01.2021 г (1)

Решения от 28.01.2021 г (14)

Решения от 25.02.2021 г част 1 (19)

Решения от 25.03.2021 г част 1 (15)

Решения от 25.02.2021 г част 2 (5)

Решения от 25.03.2021 г част 2 (14)

Решения от 07.04.2021 г (1)

Решения от 22.04.2021 г (1)

Решения от 29.04.2021 г (18)

Решения от 26.05.2021 г (11)

Решения от 24.06.2021 г (8)

Решения от 15.07.2021 г (6)

Решения от 29.07.2021 г (10)

Решения от 19.08.2021 г (2)

Решения от 23.09.2021 г част 1 (16)

Решения от 23.09.2021 г част 2 (14)

Решения от 30.09.2021 г (1)

Решения от 28.10.2021 г (15)

Решения от 25.11.2021 г (8)

Решения от 14.12.2021 г (1)

Решения от 29.12.2021 г (14)

Решения от 27.01.2022 г (14)

Решения от 23.02.2022 г (14)

Решения от 31.03.2022 г (18)

Решения от 20.04.2022 г (18)

Решения от 18.05.2022 г (2)

Решения от 26.05.2022 г част 1 (17)

Решения от 26.05.2022 г част 2 (16)

Решения от 30.06.2022 г (12)

Решения от 28.07.2022 г (16)

Решения от 08.09.2022 г част 1 (14)

Решения от 08.09.2022 г част 2 (11)

Решения от 27.10.2022 г (16)

Решения от 24.11.2022 г (1)

Решения от 30.11.2022 г (14)

Решения от 12.12.2022 г (1)

Решения от 23.12.2022 г (15)

Решения от 08.11.2023 г (3)

Решения от 30.11.2023 г (5)

Решения от 14.12.2023 г (2)

Решения от 21.12.2023 г (19)

Решения от 25.01.2024 г част 1 (19)

Решения от 25.01.2024 г част 2 (2)

Решения от 12.02.2024 г (3)

Решения от 16.02.2024 г (2)

Решения от 29.02.2024 г част 1 (20)

Решения от 29.02.2024 г част 2 (18)

Решения от 28.03.2024 г (19)

Решения от 25.04.2024 г (14)

Решения от 26.01.2023 г (11)

Решения от 28.02.2023 г (15)

Решения от 30.03.2023 г част 1 (20)

Решения от 30.03.2023 г част 2 (6)

Решения от 27.04.2023 г част 1 (20)

Решения от 27.04.2023 г част 2 (9)

Решения от 03.05.2023 г (1)

Решения от 25.05.2023 г (20)

Решения от 29.06.2023 г (14)

Решения от 27.07.2023 г (16)

Решения от 31.08.2023 г (9)

Решения от 08.09.2023 г (4)

Решения от 14.09.2023 г (12)

Решения от 27.09.2023 г (9)

Решения от 30.05.2024 г (14)

Решения от 27.06.2024 г (13)

Powered by Phoca Download
RocketTheme Joomla Templates