Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т   -   Л Е В С К И

 

Регистър на декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ на кметове от Община Левски

мандат 2019-2023г.

 

Име, фамилия        

Длъжност

Вх.№ /дата

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

1.

Любка Александрова

Кмет

гр. Левски

№ РД -94-00-1976/27.11.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

2.

 Велчо Маринов

Кмет

с. Асеновци

№ РД -94-00-502/14.03.2022г.

№ РД -94-00-537/17.03.2022г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

3.

Ирин Игнатов

Кмет

с. Аспарухово

№ РД -94-00-2309/20.10.2021г.

№ РД -94-00-2423/04.11.2021г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

4.

Йордан Любенов

Кмет

с. Българене

№ РД -94-00-2061/04.12.2019г.

№ РД -94-00-2060/04.12.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

5.

Стефан Стефанов

Кмет

с. Градище

№ РД -94-00-1918/19.11.2019г.

№ РД -94-00-1964/26.11.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

6.

Маргарит Иларионов

Кмет

с. Изгрев

№ РД -94-00-2121/10.12.2019г.

№ РД -94-00-2073/06.12.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

7.

Илия Ванков

Кмет

с. Козар Белене

№ РД -94-00-1983/28.11.2019г.

№ РД -94-00-1982/28.11.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

8.

 

Магдалена Банчева

Кмет

с. Малчика

№ РД -94-00-1989/28.11.2019г.

№ РД -94-00-1993/28.11.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

9.

 

Анелия Николова

Кмет

с. Обнова

№ РД -94-00-1973/27.11.2019г.

№ РД -94-00-1975/27.11.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

10.

 

Диан Димитров

Кмет

с. Стежерово

№ РД -94-00-513/17.03.2021г.

№ РД -94-00-738/08.04.2021г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

11.

Милан Драганов

Кмет

с. Трънчовица

№ РД -94-00-1924/20.11.2019г.

 

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ  

 

 

Регистър на декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ на Общински съвет-Левски

мандат 2019-2023г.

Име, презиме, фамилия        

Длъжност

 

Вх.№ /дата

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

1.

Айля Ниязи Ибрахим

Общински съветник

№ РД -94-00-2084/09.12.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

2.

Александър Христов Кисьов

Общински съветник

№ РД -94-00-2051/04.12.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ  

3.

Анелия Цветанова Кирчева-Любенова

Общински съветник

№ РД -94-00-2032/03.12.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ  

4.

Борислав Крумов Цанов

Общински съветник

№ РД -94-00-2072/06.12.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ  

5.

Валентинка Дженева Райкова

Общински съветник

№ РД -94-00-2033/03.12.2019г. 

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ    

6.

Валентин Илиев Ангелов

Общински съветник

№ РД -94-00-2034/03.12.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ    

7.

Ваня Стефанова Толева

Общински съветник

№ РД -94-00-2035/03.12.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ  

8.

Галина Богданова Кирилова

Общински съветник

№ РД -94-00-2031/03.12.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

9.

Даниела Ценкова Георгиева

Общински съветник

№ РД -94-00-2036/03.12.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ  

10.

Дочко Димитров Дочев

Общински съветник

№ РД -94-00-2109/10.12.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

11.

Евелин Момчилов Минчев

Общински съветник

№ РД -94-00-2085/09.12.2019г.

№ РД -94-00-47/08.01.2020г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

12.

Емил Ангелов Йорданов

Общински съветник

№ РД -94-00-2112/10.12.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

13.

Здравко Тодоров Дафинов

Общински съветник

№ РД -94-00-2037/03.12.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

 

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т   -   Л Е В С К И

 

Регистър на декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

 

 

Име, фамилия        

Длъжност

 

Вх.№ /дата

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

1.

Атанас Михайлов

Кмет

с. Асеновци

№ РД -94-00-607/22.04.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

2.

Велислав Христов 

Кмет

с. Аспарухово

№ РД -94-00-707/14.05.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

3.

Стефан Стефанов

Кмет

с. Градище

№ РД -94-00-721/15.05.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

4.

Илия Ванков

Кмет

с. Козар Белене

№ РД -94-00-664/08.05.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

5.

Детелин Николов

Кмет 

с. Обнова

№ РД -94-00-706/14.05.2019г.

№ РД -94-00-848/10.06.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ    

6.

Йова Георгиева

Кмет

с. Обнова

№ РД -94-00-839/07.06.2019г.

№ РД -94-00-840/07.06.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ      

7.

Диан Димитров

Кмет

с. Стежерово

№ РД -94-00-618/24.04.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

8.

Милан Драганов

Кмет

с. Трънчовица

№ РД -94-00-722/15.05.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

 

Списък на неподали декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

 

1.  Симеонка Мусакова      Кмет  с. Българене

2.  Николай Русанов     Кмет  с. Изгрев

3.  Мирослав Кунев     Кмет   с. Малчика

 
RocketTheme Joomla Templates