Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
АТРАКТИВНИ ИМОТИ

 

Неработещи или закрити предприятия и заводи на територията на общината (частни, общински и държавни) - с изградена довеждаща инфраструктура

"Новико-Норд" ЕООД /бивш Винпром/ - частна собственост на терена, площ - 30 000кв.м., наличие на сграда - да, към момента не функционира, изградена инфраструктура - електричество, водоснабдяване, канализация, път.

"Жити" АД - частна собственост на терена, площ - 81 600кв.м., наличие на сграда - не, към момента не функционира, изградена инфраструктура - електричество, водоснабдяване, канализация, път.

База КИП и А - държавна собственост, 6 108кв. м., сграда - да, не функционира, изградена инфраструктура - електричество, водоснабдяване, канализация, път.

"БДС - Български деликатесен стандарт" ООД /бивш Родопа/ - частна собственост на терена, площ - 9 260кв.м., наличие на сграда - да, към момента не функционира, изградена инфраструктура - електричество, водоснабдяване, канализация, път.

РМД "ПТИЦЕКЛАНИЦА ЛЕВСКИ - 99" -
частна собственост на терена, площ - 13 376кв.м., наличие на сграда - не, към момента не функционира, изградена инфраструктура - електричество, водоснабдяване, канализация, път.

"БАЛОС ЕООД"
/бивш Машиностроителен завод/ - частна собственост на терена, площ - 16 332кв.м., наличие на сграда - да, към момента не функционира, изградена инфраструктура - електричество, водоснабдяване, канализация, път.

"Вагоноремонтен завод - Левски" АД - частна собственост на терена, площ - 82 138кв.м., наличие на сграда - не, към момента не функционира, изградена инфраструктура - електричество, водоснабдяване, канализация, път.

Авторемонтен завод - частна собственост на терена, площ - 67 262кв.м., наличие на сграда - частично, към момента не функционира, изградена инфраструктура - електричество, водоснабдяване, канализация, газификация, път.

Силва Маш ЕООД (производство на тръбна мебел) - не функционира, частна собственост, изградена инфраструктура - електричество, водоснабдяване, канализация, път.

Бивш тъкачен цех, с. Обнова - общинска собственост, 5 600кв.м., сграда - не, изградена инфраструктура - електричество, водоснабдяване, канализация, път.

Бивш военен завод, с. Обнова - 16 850кв.м., частна собственост, сгради - да,изградена инфраструктура - електричество, водоснабдяване, канализация, път.

Бивш завод, с. Обнова - 23 518кв.м., частна собственост, сгради - да, изградена инфраструктура - електричество, водоснабдяване, канализация, път.

Общинска местнос "Карамандол", гр. Левски, идент. номер: 43236.272.115, идент. номер: 43236.262.586, идент. номер: 43236.262.500, земеделска земя НТП Лозе, общо: 832,919дка.

Общински терен, гр. Левски, идент. номер:
43236.401.3298, 3 000кв.м., изградена инфраструктура.

Общински терен, гр. Левски, идент. номер:
43236.401.3333, 3 007кв.м., изградена инфраструктура.

Общински терен, гр. Левски, идент. номер:
43236.401.3350, 1 840кв.м., изградена инфраструктура.

Общински терен, гр. Левски, идент. номер:
43236.401.3351, 2 350кв.м., изградена инфраструктура.

Общински терен, гр. Левски, идент. номер:
43236.401.3352, 3 725кв.м., изградена инфраструктура.

 


 
RocketTheme Joomla Templates