Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

emblema

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ

НА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

 

 levski

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛЕВСКИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „ГЕОПЛАН ЛЕВСКИ”

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ: ВЕСЕЛИНА КОЛЕШЕВА-ДИМИТРОВА

ПОДПИС:

ГЛ. ПРОЕКТАНТ: ПРОФ. АРХ. ИВАН НИКИФОРОВ, Д.А.Н.

НОМЕР НА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: 02381

 

Обявление

 

Декларации и списък на експерти

 

ДЕО на ОУПО Левски

 

Нетехническо резюме на ДЕО на ОУПО Левски

 

Извадки от окончателния общ устройствен план на община Левски

 

 

Извадка 1.1

Извадка 1.2

Извадка 2

Извадка 3

Извадка 4а

Извадка 4в

Извадка 5

Извадка 6

Извадка 7

Извадка 9

Извадка 10

Извадка 11.1

Извадка 11.2

Извадка 11.3

Извадка 11.4

Извадка 11.5

Извадка 11.6

Извадка 11

Извадка 12

Извадка 13

Извадка 14

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates