Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Л Е В С К И

Р Е Г И С Т Ъ Р 

на декларациите по чл. 12 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Входящ №/дата

1.

Радослав Георгиев Рачев

1/09.11.2015г.

2.

Тома Юлиянов Терзиев

2/09.11.2015г.

3.

Христо Валентинов Бъчваров

3/09.11.2015г.

4.

Кольо Петров Домеников

4/09.11.2015г.

5.

Любка Веселинова Александрова

5/09.11.2015г.

6.

Детелин Емилов Николов

6/09.11.2015г.

7.

Атанас Михайлов Михайлов

7/09.11.2015г.

8.

Блажо Михайлов Николов

8/12.11.2015г.

9.

Борислав Крумов Цанов

9/12.11.2015г.

10.

Димитър Петров Асенов

10/12.11.2015г.

11.

Галин Димитров Грозданов

11/12.11.2015г.

12.

Айля Ниязи Ибрахим

12/12.11.2015г.

13.

Николай Атанасов Любенов

13/12.11.2015г.

14.

Евелин Момчилов Минчев

14/12.11.2015г.

15.

Веселин Величков Караиванов

15/12.11.2015г.

16.

Георги Евлогиев Караджов

16/12.11.2015г.

17.

Александър Христов Кисьов

17/12.11.2015г.

18.

Дочко Димитров Дочев

18/12.11.2015г.

19.

Даниела Ценкова Георгиева

19/12.11.2015г.

20.

Ваня Стефанова Толева

20/12.11.2015г.

21.

Антон Димитров Петков

21/12.11.2015г.

22.

Росица Минкова Минчева

22/12/11.2015г.

23.

Стефан Борисов Владимиров

23/12.11.2015г.

24.

Илия Серафимов Ванков

24/12.11.2015г.

25.

Симеонка Методиева Мусакова

25/12.11.2015г.

26.

Стефан Георгиев Стефанов

26/12.11.2015г.

27.

Николай Александров Русанов

27/12.11.2015г.

28.

Велислав Красимиров Христов

28/12.11.2015г.

29.

Диан Борисов Димитров

29/12.11.2015г.

30.

Мирослав Иванов Мандичев

30/13.11.2015г.

31.

Мирослав Любенов Кунев

31/13.11.2015г.

32.

Здравко Тодоров Дафинов

32/24.11.2015г.

33.

Кольо Петров Домеников

33/30.11.2015г.

34.

Орлин Весков Филев

34/10.12.2015г.

35.

Маргарита Стефанова Тодорова

35/10.12.2015г.

36.

Стефан Петров Личев

36/30.03.2016г.

37.

 Евгения Петрова Иванова

37/15.11.2017г.

38.

 Евгени Велчев Ненков

38/21.11.2017г.

 

 

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates