Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Публични покани 2015 Печат

"Изработване на технически проекти за ремонт на пътища и улици в община Левски по 2 обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изработване на технически проект за ремонт на общински пътища:1.Път PVN 1112 от връзката с път PVN 2111 до общинска граница с община Свищов и  2.Път PVN 2111 от път трети клас III-303 до връзката с път PVN 1112” и Обособена позиция №2 „Изработване на технически проект за рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Левски" - ID 9048808


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

ВАЖНО! - СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Отговори·тук.

Протокол·тук.

Договор - проектиране на пътища·тук.

Договор - проектиране на улици·тук.


 


"Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектно предложение по Програма „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020г.“ за финансиране на Инвестиционен проект “Рехабилитация и реконструкция на общински път PVN1110 Обнова-Каменец" - ID 9044399


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Въпроси и отговори·тук.

Протокол·тук.

Договор·тук."Сключване на застраховки на служителите, автомобилите и движимото и недвижимо имущество собственост на община Левски по обособени позиции: Позиция №1.Сключване на застраховка на служителите в община Левски; Позиция №2.Сключване на застраховка на автомобилите собственост на община Левски" и позиция №3 Застраховка на движимо и недвижимо имущество, собственост на община Левски- ID 9043240

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Отговор·тук.

Протокол·тук.

Договор·тук."Доставка на асфалтова смес за ремонт на пътни настилки в Община Левски"- ID 9042998

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Протокол·тук.

Договор·тук.

 

 

"Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Левски"- ID 9042994

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Протокол·тук.

Договор·тук.


 

"Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект” за обект „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс УПИ ІІІ, кв. 140, по плана на гр. Левски" - ID 9042721


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

ВАЖНО! - СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Протокол·тук.

Договор·тук."Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, издаване на сертификат, предписване на енергоспестяващи мерки и обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти на сградите от училищната инфраструктура на територията на община Левски и изготвяне на инвестиционни проекти по съответните части, осъществяващи енергоспестяващи мерки и мерките, описани в техническите паспорти на сградите от училищната инфраструктура на територията на община Левски, допустими за участие в програма за енергийна ефективност, основен ремонт/реконструкция и достъпна среда  по 5 обособени позиции" - ID 9042725


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

ВАЖНО! - СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Протокол·тук.

Договор·тук."Извършване на услуга за превоз на нефракциониран скален материал с размер 0 - 40 мм за нуждите на община Левски, произведен в ТСИ"Русаля" - ID 9042038


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Протокол·тук.

Протокол от договаряне·тук.

Договор·тук."Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект” за обект ”Частично преустройство и разширение на спортна зала в УПИ І, кв.130, по плана на гр. Левски" - ID 9041251


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Протокол·тук.

Договор·тук."Доставка на фракция с размер 0-40мм за нуждите на община Левски" - ID 9041250


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Протокол·тук.

Договор·тук."Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1,       т. (1 - 5) и ал. 2 зут, изготвяне на технически паспорти, на конкретно определени многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Левски”, допустими за участие в националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по четири обособени позиции" - ID 9040018

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Протокол·тук.

Договор·тук."Ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции: Позиция 1. „Рехабилитация на участък от ул."Любен Каравелов" гр. Левски от ОК360 до ОК424” и  участък от ул."Григор Вачков", от  ул."Бистрица" до  ул."Бистрица" с. Трънчовица” и  Позиция 2. „Изкърпване с плътна асфалтова смес по улична пътна мрежа в Община Левски" - ID 9040018


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Протокол·тук.

Договор "Виастрой"·тук.

Договор "Пътприбор"·тук."Доставка на специализирани съдове за смет – 500бр. кофи тип "Мева", 5 броя контейнери тип "Бобър" 10 бр. компостери 600 литра и 60 бр. компостери  400 литра за нуждите на Община Левски" - ID 9039018


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Протокол·тук.

Договор·тук."Доставка на рентгенова уредба за скопия и графия за образна диагностика  - втора употреба" - ID 9038356


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Протокол·тук.

Договор·тук."Доставка на рентгенова уредба за скопия и графия за образна диагностика - втора употреба" - ID 9038138

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА"Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Левски" - ID 9037959


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Договор·тук.

Протокол·тук.

 
RocketTheme Joomla Templates