Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
www.oblevski.com
Община Левски
Област Плевен
Адрес: бул. „България” 58
телефон: 0650/82448
Е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
ЛЕВСКИРАЙОН ДУНАВСКИЛЕВСКИ
Община Левски се намира в Централна Северна
България и е част от област Плевен. Разположена е на те-
ритория от 414 кв.км. в сърцето на Дунавската равнина и
включва 13 населени места с общо население 24 135 жи-
тели. Регионът има традиции в селското стопанство, check лека-
та промишленост и машиностроенето, symptoms и през последните
години бързо възстановява природното си очарование и
икономиката си. Благоприятно местоположение на общин-
ския център град Левски предопределя утвърждаването
му като транспортно-комуникационен център – ж. п. възел
и шосеен кръстопът.
Първите данни за съществуването на град Левски са от
времето на Османското владичество, buy cialis когато той е малко сел-
це с името Караагач (Черен Бряст). От 1897 г. селището носи
името на Апостола на свободата. На 03.08.1945 год. с Реше-
ние на правителството е обявено за град.
Паметник на васил левски
Издигнат е в града през 1974 год. Авторът на проекта
е роденият в гр. Левски скулптор Рилчо Илиев. В средите на
изкуствоведи, естети и историци се смята, че това е една от
най-сполучливите интерпретации на образа на Апостола.
www.oblevski.com
Община Левски
Област Плевен
Адрес: бул. „България” 58
телефон: 0650/82448
Е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
ЛЕВСКИРАЙОН ДУНАВСКИЛЕВСКИ
Община Левски се намира в Централна Северна
България и е част от област Плевен. Разположена е на те-
ритория от 414 кв.км. в сърцето на Дунавската равнина и
включва 13 населени места с общо население 24 135 жи-
тели. Регионът има традиции в селското стопанство, лека-
та промишленост и машиностроенето, и през последните
години бързо възстановява природното си очарование и
икономиката си. Благоприятно местоположение на общин-
ския център град Левски предопределя утвърждаването
му като транспортно-комуникационен център – ж. п. възел
и шосеен кръстопът.
Първите данни за съществуването на град Левски са от
времето на Османското владичество, когато той е малко сел-
це с името Караагач (Черен Бряст). От 1897 г. селището носи
името на Апостола на свободата. На 03.08.1945 год. с Реше-
ние на правителството е обявено за град.
Паметник на васил левски
Издигнат е в града през 1974 год. Авторът на проекта
е роденият в гр. Левски скулптор Рилчо Илиев. В средите на
изкуствоведи, естети и историци се смята, че това е една от
най-сполучливите интерпретации на образа на Апостола.
„Римският мост”
РАЙОН ДУНАВСКИЛЕВСКИ
къща-музей ГеоРГи ПаРцалев
Град Левски е родното място на
великия български актьор Георги Пар-
цалев. Днес домът му е превърнат в
къща-музей. Експозицията се състои
от дарени от неговата майка сценич-
ни костюми, книги, мебели от ХІХ век,
икони и други вещи.
ДРевност
В околностите на селата в община Левски има останки
от праисторически и антични селища. Край Малчика, Из-
грев и Стежерово са открити руини от антични некрополи и
надгробни могили с древни надписи. Върху жертвеника на
могилния некропол край Малчика е издълбан един от най-
старите латински надписи (VІ в. пр.Хр.). Античният некропол,
надгробните могили в с. Изгрев и побитият камък в мест-
ността Света Троица северозападно от с. Стежерово са наход-
ки с национално значение.
екотуРизъм
Река Осъм пресича цялото общинско землище. Около
подковообразните извивки на реката бълбукат високи под-
почвени води, а влажните зони са райски кътчета за запале-
ни риболовци и любители на природата.
На територията на община Левски са разположени:
защитена местност „Тараклъка” край село „Градище” със
съхранена вековна гора от летен дъб; „Герена” -обширна
влажна зона от 8000 дка, край селата Обнова и Българене.
Природен уникат са и старите корита на р. Осъм около се-
лата Българене и Обнова.
тРаДиции
В община Левски празниците са всенародни и традици-
ята се тачи. За съхраняването й се грижат фолклорните групи
към 13-те читалища, които веселят не само местното населе-
ние, но са чести гости на фестивали и събори в цялата страна.
Възстановените и действащи църкви столетници събират
все повече хора.
култуРа
В община Левски своите първи творчески стъпки са
направили известни български актьори и певци. В об-
щинския център всяка година се провеждат Празници на
изкуствата”Парцалев”. В с. Трънчовица – родното място на
големия български актьор Григор Вачков, ежегодно, в края
на месец май, се провежда Ден на хумора и сатирата с гос-
туващи състави от цялата страна.
Преди повече от 350 години архиепископ Филип Ста-
ниславов избира за свое първо седалище с. Трънчовица
(1650г.) и построява едно от първите училища в страната.
За него съставя първата книга, напечатана (през1685г.) на
кирилица – „Абагар”.
сПоРт
Град Левски предлага на своите гости разнообразни
спортни съоръжения -стадион, плувен басейн, трениро-
въчна зала и открит спортен комплекс с тенис корт и ба-
скетболни игрища. В Община Левски с традиции в спорта са
ханбалните клубове в с. Българене и гр. Левски. Ежегодно
се провеждат кръгове от републиканското първенство по
мотокрос. С много настроение и емоции, любители на мо-
тоспорта от цяла България се наслаждават на състезанията
на мотополигон „Левски” край с. Козар Белене.
Една от най-значимите архитектурно истори
чески забележителности в община Левски се намира
само на 250 метра от главен път Е-83, над старото
корито на р. Осъм. Наскоро реставрираният мост е
запазил традиционния си облик.
Любимо място за отдих и риболов е
лесопарк „Шаварна” южно от град Левски.
330
331

flags

 

   ОБЩИНА ЛЕВСКИ с административен център гр.Левски се намира в Централна Северна България и е съставна част от област с административен център гр. Плевен. Разположена на територия от 414 кв.км. в сърцето на Дунавската равнина – оживен район с отлични комуникации във всички посоки, с традиции в селското стопанство, леката промишленост и машиностроенето, през последните години бързо възстановява природното си очарование и икономиката си. На север граничи с общините Белене и Никопол, на запад с община Пордим, на юг с община Летница, на изток със Свищов и Павликени. Град Левски е общински център на 10 села /Асеновци, Аспарухово, Българене, Градище, Изгрев, Козар Белене, Малчика, Обнова, Стежерово, Трънчовица/ и 2 населени места /Божурлук и Варана/. Общото население на общината е 24 135 жители.

   Благоприятното местоположение на общината и предимно на гр. Левски, предполага утвърждаването му като важен транспортно-комуникационен център – ж.п. възел и шосеен кръстопът. Преминаването на международен път Е-83 през територията на общината и близостта до ферибот „Никопол – Турну Мъгуреле” я правят особено привлекателна за живот и инвестиции.

  

1

   Съществуването на гр.Левски датира още от времето на Османското робство като малко селце с името Караагач /Черен Бряст/. От 1897г. селцето носи името на Апостола на свободата - Левски. На 03.08.1945г. с Решение на правителството е обявено за град.

2   

   Община Левски е динамично развиваща се, устремена към постигане на ефективна и конкурентна икономика и по-висок жизнен стандарт за цялото население. Пред нейното развитие стои и предизвикателството успешно да се включи в процеса на европейската интеграция и да се превърне в равностоен партньор на европейските общини и региони.

3  4 

   Територията на общината е оазис на девствена красива природа. Река Осъм пресича цялото общинско землище. Около подковообразните извивки на реката бликат високи подпочвени води, а влажните зони са райски кътчета за запалени риболовци и любители на природата. Три защитени местности притеглят любопитството: лесопарк „Тараклъка” край с. Градище – вековна гора от летен дъб; „Герена”, обширна влажна зона от 8000 дка край селата Обнова и Българене; гористата местност „Шаварна” разположена южно от гр.Левски, в която населението и от околните села намира възможност за отдих и риболов. Природен уникат са и старите корита на р. Осъм, около селата Малчика, Българене и Обнова.

P1010591

 

lebedi

 

reka

 

trees

 

   В околностите на селата лежат останки от праисторически и антични селища. Край селата Малчика, Изгрев и Стежерово са открити руини от антични некрополи и надгробни могили с древни надписи. Върху жертвеника на могилния некропол край с.Малчика е издълбан един от най-старите латински надписи (VІ в. пр.Хр.). Античният некропол, надгробните могили в с.Изгрев и побитият камък в местността Света Троица северозападно от с. Стежерово разкриват находки с национално значение.

   „Римският мост” – архитектурно-историческа забележителност в община Левски, е изопнал снага само на 250 метра от магистралата София – Русе, над старото корита на р.Осъм край с.Българене. Той има изключителна стойност като културно-исторически паметник. Наскоро реставриран, мостът грее в стародавната си красота.

 

most

 

 

   Витите улички, китните дворове и мегдани в общината, пазят духа на традиционното българско гостоприемство. Възстановените и действащи църкви столетници събират все повече хора. Тук празниците са всенародни, традицията се тачи, а фолклорни групи и читалищните общества я поддържат в зали, салони, по площади и мегдани, не само на територията на общината, но и като гости на фестивали и сборове из цялата страна.

   В гр. Левски – родното място на великия български актьор Георги Парцалев, се намира къща–музей „Георги Парцалев” с дарени от неговата майка сценични костюми, книги, мебели от ХІХ век, икони и други вещи.

 

m1m2

 

m3

 

m4   m5

   Паметникът на Васил Левски е издигнат в града през 1974 година. Авторът на проекта е роденият в гр.Левски скулптор Рилчо Илиев. В средите на изкуствоведи, естети и историци се смята, че това е една от най-сполучливите интерпретации на образа на Апостола.

 

pametnik

 

   В община Левски 13 читалища с библиотеки пазят буден духа на традиционната българска култура. Към тях са сформирани певчески и танцови самодейни състави. Тук своите първи творчески стъпки са направили известни български актьори и певци. В общинския център всяка година  се провеждат Празници на изкуствата „Парцалев”. В с.Трънчовица – родното място на големия български актьор Григор Вачков, ежегодно, в края на месец май, се провежда Ден на хумора и сатирата с гостуващи състави от цялата страна.

 

t1

 

t2

 

t3

 

 

 

По-важни събития и празници:

                                          

    Национален фестивал на кратките литературно-сценични форми и драматургия „Георги Парцалев” – 14, 15 и 16 юни. /16 юни 1925г. – рождената дата на Георги Парцалев/.

   Национално честване на годишнини от рождението на великия българин, идеолог и ръководител на българската национална революция, Апостола на свободата Васил Левски – 18 юли. На тази дата се отбелязва празника на града.

     Празници на хумора и сатирата „Григор Вачков” – 26 май  /рождената дата на Григор Вачков/ в с. Трънчовица, община Левски.

 

 

Основни исторически и любопитни факти за гр. Левски и общината

 
RocketTheme Joomla Templates