Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

 

село ОБНОВА 

 

 

Nikolova

КМЕТ – Анелия Николова

 

тел. 06538/ 2666 

kmetstvo

Обнова е най-голямото село в община Левски, със застроена площ 405 хектара и землище 6880 хектара. Най-предпочитана спирка и най-добро място за крайпътен отдих по пътя София-Русе.

 

ИСТОРИЯ

        В миналото са били две села, които са обединени с Указ №54 от 10.07.1934 г. на Цар Борис ІІІ. За едното от селата - Виная, сведения има още в средновековието. В турските регистри от средата на ХV век, Виная е регистрирано като тимар към охраната на крепостта Хлуник под името Виная и Винга.Съществуването на селището през ХІV век е документирано в регистрите на войниците от Плевенско под името Виние

 До Освобождението Виная се запазва като селище с около 40-50 къщи. Главен поминък са земеделие и скотовъдство. По време на Руско-турската освободителна война от село Виная е имало участник в

Българското опълчение. Казвал се е Иван Киров и е записан като опълченец в Румъния в пета дружина. Записан е на 12.06.1877 г. Уволнен е на 22.06.1878 г.. Награждаван е с ордени и медали.

За възникването на другото село - Радиненец има данни от средата на ХІV век под името Раданец. През ХVІІ век е вписано в регистрите на войниците с името Радойниче. Съществува легенда за името на селото.В Радиненец живяла жена на име Рада, която била глава на семейство, будна, със забележителен характер. Тая жена била известна навсякъде в околността , вследствие на което селото започнало да се нарича Радиното село. Оттук после и Радиненец. В района на квартал Радиненец при изкопна работа са разкрити следи от антично селище - стени, изградени от ломен камък и тухли с хоросанова спойка, надписи, монети и битова керамика. Намерени са следи от присъствието на римски легион. Честите нападения на черкезите принудили населението от друго съседно селище - Църкалово, да се пресели в Радиненец. След Априлското въстание тук се заселват и бегълци от Балкана и Предбалканската долина. Така става уголемяването на селото още преди Освобождението. За това време се знае още, че в с. Радиненец е идвал Апостола на свободата Васил Левски. Най-близък негов човек в нашия район е бил Енчо Янкулов Димитров, роден в Карлово. Псевдонимът му е бил Гъркът.Погребан е в с. Обнова.

Поради еднаквия поминък на двете села, възникват ожесточени спорове за пасищата в местността "Църкалово" по поречието на р. Осъм. Враждите стигат до кръвопролития и жертви. Това продължава повече от 40 години. Така се стига до решението на Плевенската областна управа за обединението на двете села. Така на картата на България се появява през 1934 г. село Обнова.

 

УЧИЛИЩЕ:

 

Първото мъжко начално училище във Виная е открито през 1843 година. Първият учител в това училище е бил Васил Атанасов от Виная. Той учителства три години, след което се покалугерява в Троянския манастир. По-късно става игумен под името Викентий в Етрополския манастир, където престоял до смъртта си през 1886 г. След неговото заминаване училището във Виная било затворено от 1846 до 1868 г., след което идва друг учител за шест месеца и училището отново е затворено до 1873 г., до построяването на първото училищно здание.

uchilishte

 

До тогава децата са учили в зимника на частна къща. Първата училищна сграда е построена през 1873 г., а през 1887 г. е построено второ, вече по-голямо училище. Първото килийно училище в Радиненец е открито през 1865 г., с пръв учител Донко Блажев, родом от Ново село, Троянско. През 1889-1890 г. е построено училище "Кирил и Методий". Първи учители в това училище се били Владимир Христакиев и сестра му Зеница Христакиева от Свищов. През 1930 г. е построена сградата на училище "Неофит Рилски", която и за момента се ползва. До 1969 г. в с. Обнова е имало две основни училища. След сливането им децата учат в сградата на ОУ "Неофит Рилски". През тази учебна година в него се обучават 176 деца от с. Обнова. Те посрещнаха тази учебна година с нова входна врата и ремонтиран покрив. На първия етаж изгнилото дюшеме вече е подменено с гранитогрес. Довършени са и новите вътрешни тоалетни на училището.

uchenici

 

ЧИТАЛИЩЕ:

 До 1934 г. в двете села работи и друг просветен институт - читалището. В Радиненец то е основано през 1903 г., а във Виная през 1906 г.. След обединяването на двете села, през 1962 г. е построена и открита нова, съвременна сграда, която изпълнява функциите си и до днес. В нея с участието на родолюбиви обновенци през 2004 г. е открита етнографска и историческа сбирка. Експозицията дава представа за разнообразието в културата и бита на населението от двете селца Виная и Радиненец, преди сливането им в едно през 1934 г..Детското творчество, включено в изложбата, изразява надеждата на обновенци децата ни да съхранят и предадат на бъдещите поколения културното ни наследство. Днес към читалището има сформирана певческа група ,, Обновенка" с художествен ръководител Цветан Цветанов.Тя има множество изяви на различни фестивали и празници

 

obnovenka

 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ:

 

В Обнова мирно съжителстват християни и мюсюлмани. В селото има две църкви. От с. Радиненец е запазена и функционира църквата "Света Троица", построена и изографисана през 1895 г. с икони и стенописи от майстори от рода Илиевци. Църквата на с. Виная-"Свето Вознесение Господне", която е с изключително красива архитектура, доскоро беше полуразрушена. Тя е построена през 1897 г. и през 2008 г. и бе направен основен ремонт.

Днес в с. Обнова живеят 2427 души. Населението е етнически смесено. Съборът на селото е на празника "Свети дух", според църковния календар. Друга забележителна дата е 10 юли, когато е празникът на обединението на двете села

 

 curkva

 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ:

 

"Мандра" ООД - за изкупуване и преработка на сурово мляко, производство на кисело и прясно мляко. ЕТ "Дечков - 60" - мелница и фурна. "Мелиндустриал" ООД – мелница."Пластойл" ООД – маслобойна и цех за пластмасови изделия. Мебелен цех - "Комфорт". ЕТ "Ековиста" - производство на зеленчуци. Две земеделски кооперации - ВПТК "Единство - 93" и ВПТК "Зора - 99" .В Обнова е застъпено предимно зърнопроизводството и зеленчукопроизводството. Животновъдството е добре развито в частните стопанства. В селото има автомивка, сервиз за автомобили, сервиз за гуми, както и голям брой частни магазини. След броени дни се очаква да започне строежа на бензиностанция на „Лукойл”. Фирмите са общо 54.

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ЗАБАВЛЕНИЯ

Обнова е известно най- вече с паркинга в центъра на селото За всички пътници в ресторантите ,,Под липите”, ,,Клеопатра”, ,,Додо”, Юнайтед”, ,,Афродита и синове” и ,,Анпея” може да намерите вкусна и питателна храна, а обслужването е на много добро ниво. Цените са европейски. Друго подходящо място за отдих е ресторант "Лебеда" на изхода от селото по пътя за Русе и намиращия се срещу него водоем за спортен риболов. По течението на Пордимска бара има изградени три микроязовира, собственост на Венцислав Иванов, които също се използват за спортен риболов.Чудесно място за отдих и развлечение.

 

Интересна забележителност за селото е зоната по поречието на р. Осъм. Става дума за влажна зона - местността "Герена" и прилежащите и територии, като местообитание на защитени и редки видове:водни растения - четирилистно разковниче и издута водна леща; гнездящи и мигриращи птици - голям гмурец, голям воден бик, голяма бяла чапла, малък воден бик, бял и черен щъркел, лопатарка, бластящ ибис, кафявоглава потапница, малък креслив орел, белоопашат мишелов, тръстиков блатар, орко,сив жерав, обикновена калугерица, кокилобегач, белобуза рибарка, синявица, сива овесарка и др.; бозайници - видра, степен и пъстър пор. Местността "Герена" е включена в Защитена зона „Обнова” и влиза в Европейската мрежа за защитени местности "Натура 2000”.

От 2009 г. е закрито сметището в местността „Църкалово” и е въведена услугата извозване на отпадъци в селото. Това ще допринесе за опазването на природата и на красивите местности край него. 


За да видите повече за Обнова-хубавото село, посетете сайта на селото :

http://obnova.webnode.com/

 
RocketTheme Joomla Templates