Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

И З Б О Р И   2 0 2 2

 
 

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите

за Народно събрание на 02.10.2022 г. по избирателни секции.

 

  

Приложение № 21-НС Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1,3 и 4 ИК)

 

Приложение № 67-НС Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

 

Приложение № 837-НС Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за карантинирани (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

 

Разяснителна кампания / Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина

 

Симулатор на машинно гласуване.

 

 

Съобщение от Пресцентъра на МВР -избори 02.10.2022

 

str1

Удостоверенията тук

 

Информация за избирателите

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

Покана за консултации

str1

str2

str1 

str2 

 

Заповед, за местата, за обявяване на предварителните избирателни списъц 

str1

str2 

 str3

Заповед за образуване на подвижни избирателни секции, за гласуване на избиратели в изолация

  psik

Заповез за забрана за продажба на алкохол

 

Заповед, за местата за гласуване на гласоподавателите с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението

 inv1

 inv2

Заповед за агитационните материали

 str1

 str2

 

Информация за избирателите

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

 

ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02.10.2022г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с произвеждане на избори за народни представители, на 02.10.2022г., общинска администрация Левски, уведомява гражданите:

 

 

 

- Предварителните избирателни списъци се обявяват и се публикуват на интернет страницата на общината, в срок до 22 август 2022г.

 

-  Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може за заяви да бъде вписан, в избирателния списък, по настоящ адрес, в срок до 17 септември 2022г. Избирателите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес и чрез страницата https://regna.grao.bg/.

 

-  Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец или чрез електронно заявление, през интернет страницата на общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 от ИК, в срок до 17 септември 2022г.

 

- Само кандидати за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели, могат да подадат заявление, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, в срок до 17 септември 2022г.

 

- На интернет страницата на общината, се публикува списък на заличените лица, в срок до 21 септември 2022г.

 

- Всеки избирател, може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, с писмено заявление до общинска администрация, в срок до 24 септември 2022г.

 

- Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока, по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявят това, при условие, че на територията на общината, е назначена подвижна СИК, в срок до 26 септември 2022г.

 

Заявления по образец, се подават:

 

- за гр.Левски - в сградата на община Левски, на адрес гр.Левски, бул.“България“ №58, ет.3, стая 313, от 08:00ч. до 17:00ч. 

- за населените места на община Левски - в кметствата на населените места

 

Справки в избирателните списъци могат да се правят: 

- на обявените, със заповед на Кмета на община Левски, места 

- на интернет страницата на ГД „ГРАО“- http://www.grao.bg/elections/ 

- на интернет страницата на община Левски - http://www.oblevski.com 

- на телефон 0650/82108, вътр. 28

  

  

Заповед за образуване на избирателни секции за избори за Народно събрание.

Zapoved

 str2

 str1 

str1 

str1 

str1 

str1 

str1 

str1 

str1 

str1 

str1 

 
RocketTheme Joomla Templates