Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

 

село Малчика 

 

 

Bancheva

КМЕТ – Магдалена Банчева

 

тел. 06534/ 2234 

 

Историята на село Малчика започва по време на Византийската империя. Селището се е намирало в местността „Камен мост” на юг в нисък южен склон край течаща вода. Старото име е от латински произход и означава „Лонгене” т.е. „дълго”, защото е разположено по течение на барата. По време на християнското разделение населението на селището приема павликянството и богомилството.След падането на България под турска власт, оцелелите жители се разделят на три групи.Част от тях поемат по течението на р.Осъм и поставят началото на днешното село Малчика. То е разположено на левия бряг на р.Осъм в обширно ниско място, наричано „лъгата” откъдето произлиза старото име на селото „Лъжене”.

Непокорното християнско население на с.Лъжене не иска да приеме духовното господство на Цариградската гръцка християнска патриаршия и приема физическата защита на Римския папа и католицизма.

По време на робството населението започва чиракуване при турските аги и бейове и приема арабски фамилии, които съществуват и до днес.

Благоприятното географско разположение на селището определя основният поминък - земеделие и животновъдство.

Под закрилата на Западното християнство в селото е имало сравнително спокоен живот. По време на Възраждането населението е участвало в борбите за независима църква и училище.

До 1950г. селото се е казвало „Лъжене”, а след това е преименувано на Малчика.

Село Малчика е третото по големина в общината и наброява 1740   жители.

На територията на селото работят шивашки цех, две кланици и хлебопекарна. Обработваемата земя се стопанисва от две земеделски кооперации и от частни земеделски производители. Животновъдството се развива само от частни стопанства.

Въпреки това, безработица има и в нашето село.

 

ЧИТАЛИЩЕ:

Читалище "Пробуда-1928" с. Малчика е създадено през 1928г. по инициатива на тогавашните, учител, секретар-бирник и няколко будни жители на селото. Сградата е построена през 1958-1959г. с доброволен труд на жителите. През изминалите 82г. (от създаването му до днес) читалището е претърпяло много и от различен характер промени, но целта му си остава непроменена: да създава и разпространява сред жителите на с. Малчика културни ценности, да осигури достъп на широка част от населението до новите информационни технологии, модерните средства на комуникация и глобалното общуване, да развива и обогатява културния живот, социалната и образователната дейност в селото.

 

vokalnagr

Детска вокална група към НЧ”Пробуда-1928” с. Малчика

 

За постигането на тези цели читалището разполага с компютър, скенер, принтер и интернет връзка и осъществява административни и информационни услуги.

           Към читалището работят две групи– Група за изворен фолклор и Детска вокална група с ръководител Валя Йорданова. Всяка година те печелят отличия в различни събори, фестивали и общински прегледи.

Библиотеката е с библиотечен фонд от 7200 тома, който през последните години се попълва най-вече от дарители. Провеждат се литературни четения, детски утра, посветени на различни писатели и обсъждания по актуални теми.

Благодарение на доброволеца от Корпуса на мира– Сиджей, към читалището има и безплатен курс по английски и се подготви проект за оборудване с още 2 компютъра.

 

folklor

Група за изворен фолклор към НЧ „Пробуда-1928” с. Малчика

 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ:

 

           По–голямата от населението на селото изповядва западно-православната религия, т.е. католицизма, а останалите източно–православната.По тази причина има православна и католическа църква.Католическата църква е най-стария католически храм на Балканския полуостров. Архитекти от Унгария започнали строежа през далечната1891 г. и го завършили само за четири лета - през 1895г. Църквата е уникална с външната си каменна фасада.

Между католици и православни има абсолютно разбирателство.

 curkva

Католическата църква „Света Анна”

 

СПОРТ:

Футболният отбор на с.Малчика е създаден през 1946г. Той е носил имената- Юнак и Левски до 1995г., тогава отбора се прекръства "Ювентос"-с.Малчика със специалното разрешение на съименниците си от Торино.

"Ювентос"-с.Малчика има и детски отбор, които е шампион на областта през тази и изминалите години.

futbol

Футболният отбор"Ювентос"-с.Малчика

 

 
RocketTheme Joomla Templates