Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

 

село Аспарухово

 

 

 

КМЕТ – Ирин Спасов Игнатов


тел. 06536/ 2397

asparuxovo

Пътнико, гурбетчийо, млад или стар, колкото и където да ходиш по широкия свят, не забравяй, че има на земята една България, че в нея има едно село Аспарухово, където са твоите корени, където са домовете и гробовете на твоите прадеди. Знай, че България макар и изстрадала, винаги потискана от чужди и свои, е едно от най -прекрасните кътчета на земята-зелени планини, плодородни равнини, много реки, бистри потоци, прекрасни трудови хора.

Това е тя нашата България.

А там в централна Дунавска равнина, по средното течение на река Осъм живее и диша малкото родно селце Аспарухово, в близост до град Левски, с надморска височина 160 метра. То е разположено на един от най-оживените кръстопътища в района, свързващ всички селища от околността.

 

pametnik

 

По време на турското робство макар и малко, но в сравнение със съседните селища, със средна големина, затова го наричали Орта кьой /средно село/. В селото са живеели само турски семейства.

 

Изселването на голяма част от турските семейства става непосредствено след освободителната война.

 

През  г. следва ново изселване, на голяма група семейства.

 

Първите преселения на български семейства в селото стават през 1880 г. През следващите години в селото прииждат и други преселници, търсещи добра земя, която успяват да закупят от турците на изгодна цена.

 

Точни данни за това кога селото е преименувано от Орта кьой на Аспарухово, няма. Съдейки по регистрите за гражданско състояние, водени в кметството на с.Аспарухово от 1910г. се вижда, че това е станало в края на 1911 г. или в началото на 1912 г..Името на селото е узаконено окончателно със заповед на министерски съвет №2820 от 14.08.1934г. , когато са преименувани много селища в страната.

 

Особено положителна роля за стопанското развитие на селото изиграва създаването и дейността на потребителска кооперация ,,Пчела”, учредена през 1924г. Тя става основната и най-често използвана кредитна институция в селото и е предпочитана пред селските лихвари.

 

Дейността на кооперацията се разширява и се изразява предимно в раздаване на кредити. Парите хората са ползвали предимно за закупуване на инвентар, добитък, ниви, ливади и др.Жителите на с. Аспарухово са били трудолюбиви и будни хора.

 

До 1902 г. в селото е имало само турско училище. През учебната 1902/1903 г. се открива за пръв път българско училище. Строителството на ново училище започва на 09.09.1931 г. и завършва през 1933 г.В него се учат 4 отделения. През 2000 г. училището е закрито, като децата са пренасочени към училищата в гр.Левски. Остава да функционира детската градина с една група от 17 деца.

 

Трябва да се отбележи, че през последните години раждаемостта в селото се увеличи.Това говори, че в Аспарухово има млади хора, има живот. Това е гаранция, че Аспарухово ще го има.

 

През последните години обликът на селото се промени.Една дългогодишна мечта, най-после е реалност. Построен е параклис, който предстои да бъде открит. Търговските обекти в центъра на селото заедно с чешмата строена през 1925  г. и осветена през 1927  г. и обществените сгради са едно привлекателно място за отмора на жителите на селото.

 

paraklis

 
RocketTheme Joomla Templates