Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Печат
Петък, 27 Ноември 2020 00:00

                Предоставяме на Вашето внимание План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2021 г.
 
               Уважаеми граждани,
В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вашето внимание проект на План-сметката за чистотата по раздели за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване за 2021 г. и определяне на годишен размер на Такса битови отпадъци и промил за всяка услуга поотделно за 2021 година, ведно с мотивите за приемането ѝ.

              На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове следва в тридесетдневен срок от публикуване на проекта да депозирате писмено предложения и становища по проекта на Наредбата на адрес: гр. Левски, бул. „България” № 58, или на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

Приложени документи:

1. Доклад на кмета на обшина Левски чистота 2021 год.

2. Приложение 1.

3. Приложение 2.

4. Приложение 3.

5. Приложение 4.

6. Приложение 5.

7. Одобряване на План – сметка 2021 год. 

 

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates