Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Заповеди за разпределени масиви за ползване на основание чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/21г.

 

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи {ЗСГОЗ}, чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ППЗСПЗЗ), чл. 3, ал» 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие", Доклад вх. № ПО- 09-1148/15.09.2020г. на комисията, назначена със Заповед № РД-О7-65/30.07.2О2О год. ма Директора на Областна дирекция „Земеделие" - Плевен и Споразумение по чл. 37в, ал,. 2 от ЗСПЗЗ. с. вх. № ---/24.08.2020г. в Общинска служба по земеделие -- Левски,

 

ОДОБРЯВАМ:

I. Разпределението на масивите: за ползване в землището на :

с. Асеновци

с. Аспарухово

с. Българене

с. Божурлук

с. Градище

с. Изгрев

с. Козар Белене

гр. Левски

с. Малчика

с. Обнова

с. Стежерово

с. Трънчовица

с. Варана

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates