Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Проект за реконструкция и благоустрояване на градски парк гр. Левски

 

Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на градски парк в

гр. Левски, находящ се в п.и. с идентиф. №43236.401.3447 по КК,

парцел I, кв.130, по плана на   гр. Левски, Община Левски

 

Обяснителна записка

КСС-Градски парк Левски

Схема на целия парк след реконструкция

Предложение за финансиране

 

 
RocketTheme Joomla Templates