Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Печат
Петък, 02 Август 2019 13:43

Съобщения до собственици на имоти в землище с. Градище за учредяване на сервитутни права и  експертна оценка, по реда на чл.64, ал.6 от ЗЕ и чл.210 от ЗУТ за обект: "Разширение на газопреносната  инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния /магистрален/ газопровод до българо-сръбската граница", преминаващ през територията на Община Левски.

 

 Съобщение № РД-08-00-1009/18.06.2019 г. до Милен Иванов Денчев

Съобщение № РД-08-00-1010/18.06.2019 г. до Детелин Иванов Денчев

Съобщение № РД-08-00-1029/21.06.2019 г. до Тургай Абдулов Кайсимов

Съобщение № РД-08-00-1028/21.06.2019 г. до Кенан Абдулов Кайсимов

Съобщение № РД-08-00-901/09.06.2019 г. до Николай Дончев Донев

Съобщение № РД-08-00-763/16.05.2019 г. до Цветан Иванов Гарибов

Съобщение № РД-08-00-710/15.05.2019 г. до Венетка Николова Антонова

Съобщение № РД-08-00-723/15.05.2019 г. до Илия Стойчев Ковачев

Съобщение № РД-08-00-1030/21.06.2019 г. до Евшан Орханова Кайсимова

 

 

 

 

 

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates