Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т   -   Л Е В С К И

 

Регистър на декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

 

 

Име, фамилия        

Длъжност

 

Вх.№ /дата

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

1.

Атанас Михайлов

Кмет

с. Асеновци

№ РД -94-00-607/22.04.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

2.

Велислав Христов 

Кмет

с. Аспарухово

№ РД -94-00-707/14.05.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

3.

Стефан Стефанов

Кмет

с. Градище

№ РД -94-00-721/15.05.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

4.

Илия Ванков

Кмет

с. Козар Белене

№ РД -94-00-664/08.05.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

5.

Детелин Николов

Кмет 

с. Обнова

№ РД -94-00-706/14.05.2019г.

№ РД -94-00-848/10.06.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ    

6.

Йова Георгиева

Кмет

с. Обнова

№ РД -94-00-839/07.06.2019г.

№ РД -94-00-840/07.06.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ      

7.

Диан Димитров

Кмет

с. Стежерово

№ РД -94-00-618/24.04.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

8.

Милан Драганов

Кмет

с. Трънчовица

№ РД -94-00-722/15.05.2019г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

 

Списък на неподали декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

 

1.  Симеонка Мусакова      Кмет  с. Българене

2.  Николай Русанов     Кмет  с. Изгрев

3.  Мирослав Кунев     Кмет   с. Малчика

 
RocketTheme Joomla Templates