Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
ПДФ  Array Печат Array

 

pruv-eksploataciq-22-1

pruv-eksploataciq-22-2

 

*****


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2021г.

 

 

ПО

РЕД

№/ Дата

ВИД СТРОЕЖ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СТРОЕЖА

1

02.02.2021г.

„Гараж“

В ПИ 43236.401.1338

 

УПИ XVI, кв. 41 в гр. Левски

2

16.04.2021г.

„Допълващо застрояване – Гараж“

УПИ XII - 600, кв. 99 в с. Градище

3

10.05.2021г.

„Магазин за авточасти“

УПИ XV, кв. 76 в гр. Левски

4

17.05.2021г.

„Работилница за производство и продажба на закуски – пристрояване и промяна предназначението“

 

УПИ VI - 367, кв. 122А в с. Обнова

5

10.06.2021г.

„Пристрояване и надстрояване на търговски комплекс“ – Етап 1

 

УПИ XXVII - 3493, кв. 45 в с. Градище

6

25.08.2021г.

„Жилищна сграда и гараж“

с идентификатор № 43236.401.1497

 

 

7

17.12.2021г.

„Автомивка“ – гр. Левски

Идентификатор №43236.401.3344

 

УПИ XIV- 2798, кв. 77 в гр. Левски

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2020г.

 

№ ПО РЕД

№/ Дата

ВИД СТРОЕЖ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СТРОЕЖА

1

10.01.2020г.

Рехабилитация и реконструкция на ул. „Васил Левски“ от ОК 329 до ОК 314

ул. „Васил Левски“ от ОК 329 до ОК 314 в гр. Левски

2

10.01.2020г.

Рехабилитация и реконструкция на ул. „Опълченска“ от ОК 82 до ОК 92

ул. „Опълченска“ от ОК 82 до ОК 92 в гр. Левски

3

10.01.2020г.

Рехабилитация и реконструкция на ул. „Христо Ботев“ от ОК 92 до ОК 94

ул. „Христо Ботев“ от ОК 92 до ОК 94 в гр. Левски

4

10.01.2020г.

Рехабилитация и реконструкция на ул. „Цар Симеон“ от ОК 461 до ОК 471

ул. „Цар Симеон“ от ОК 461 до ОК 471

5

10.01.2020г.

Рехабилитация и реконструкция на ул. „Ал. Стамболийски“ от ОК 454 до ОК 376

ул. „Ал. Стамболийски“ от ОК 454 до ОК 376 в гр. Левски

6

10.01.2020г.

Рехабилитация и реконструкция на ул. „Сергей Румянцев“ от ОК 334 до ОК 254

ул. „Сергей Румянцев“ от ОК 334 до ОК 254 в гр. Левски

7

10.01.2020г.

Рехабилитация и реконструкция на ул. „Васил Априлов“ от ОК 278 до ОК 297

ул. „Васил Априлов“ от ОК 278 до ОК 297 в гр. Левски

8

11.03.2020г.

Автодиагностичен сервиз

УПИ VII-538, кв. 53 в с. Българене

9

04.05.2020г.

Метален навес за склад на инвентар

УПИ VI-3458, кв. 162, ПИ 4323.401.3458, гр. Левски

10

15.06.2020г.

Преустройство и пристрояване към съществуващ магазин за хран. стоки и обособяване на търговски обект - аптека

УПИ XXVII, кв. 45 в гр. Левски

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2019г.

№ ПО РЕД

№/ Дата

ВИД СТРОЕЖ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СТРОЕЖА

1

04.01.2019г.

Разширение на съществуващо рибовъдно стопанство чрез изграждане на нови басейни за аквакултури

ПИ 43236.350.704

2

28.01.2019г.

Пристройка за асансьор, който да осигури достъпна среда на I, II, III етаж на блок Е – част от АПЗЗ

УПИ II, кв. 152 в гр. Левски

3

09.05.2019г.

Реконструкция и модернизация на птицеферма-етап II, етап V-торище и етап VI-халета №№5,6,7,8,13,14,15,16,17,18 и администрация

ПИ 000266, м. „Гюнето“ в землището на с. Обнова

4

08.11.2019г.

Магазин за компютри и офис техника и офис в гр. Левски

УПИ XXV-1586, кв. 24 в гр. Левски

 

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2018г.

№ ПО РЕД

№/ Дата

ВИД СТРОЕЖ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СТРОЕЖА

1

15.01.2018г.

Метален навес за склад за инвентар

УПИ VI - 3458 в кв. 162 по плана на гр. Левски

2

27.02.2018г.

Магазин за хранителни стоки

УПИ III - 465 в кв. 24А по плана на с. Българене

3

27.03.2018г.

Преустройство на магазин за промишлени стоки в магазин за препарати за растителна защита

УПИ XIII – 1611А в кв. 34 по плана на гр. Левски

4

01.06.2018г.

Постройка със селскостопанско предназначение

УПИ XIII - 445 в кв. 24 по плана на с. Българене

5

29.06.2018г.

Реконструкция и модернизация на птицеферма – етап II, халета 3 и 4

ПИ 000266 – с. Обнова

6

05.10.2018г.

Гараж и лятна кухня

УПИ XI - 281 в кв. 2 по плана на с. Българене

7

09.12.2018г.

Магазин за промишлени стоки

УПИ XVI - 495 в кв. 76 по плана на гр. Левски

8

19.12.2018г.

Преустройство на съществуваща сграда за цех за производство и бутилиране на трапезна вода в обект за търговия на едро с хранителни стоки

УПИ XVIII в кв. 18 по плана на с. Обнова

 

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates