Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
ПДФ  Array Печат Array

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2019г.

№ ПО РЕД

№/ Дата

ВИД СТРОЕЖ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СТРОЕЖА

1

04.01.2019г.

Разширение на съществуващо рибовъдно стопанство чрез изграждане на нови басейни за аквакултури

ПИ 43236.350.704

2

28.01.2019г.

Пристройка за асансьор, който да осигури достъпна среда на I, II, III етаж на блок Е – част от АПЗЗ

УПИ II, кв. 152 в гр. Левски

 

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2018г.

№ ПО РЕД

№/ Дата

ВИД СТРОЕЖ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СТРОЕЖА

1

15.01.2018г.

Метален навес за склад за инвентар

УПИ VI - 3458 в кв. 162 по плана на гр. Левски

2

27.02.2018г.

Магазин за хранителни стоки

УПИ III - 465 в кв. 24А по плана на с. Българене

3

27.03.2018г.

Преустройство на магазин за промишлени стоки в магазин за препарати за растителна защита

УПИ XIII – 1611А в кв. 34 по плана на гр. Левски

4

01.06.2018г.

Постройка със селскостопанско предназначение

УПИ XIII - 445 в кв. 24 по плана на с. Българене

5

29.06.2018г.

Реконструкция и модернизация на птицеферма – етап II, халета 3 и 4

ПИ 000266 – с. Обнова

6

05.10.2018г.

Гараж и лятна кухня

УПИ XI - 281 в кв. 2 по плана на с. Българене

7

09.12.2018г.

Магазин за промишлени стоки

УПИ XVI - 495 в кв. 76 по плана на гр. Левски

8

19.12.2018г.

Преустройство на съществуваща сграда за цех за производство и бутилиране на трапезна вода в обект за търговия на едро с хранителни стоки

УПИ XVIII в кв. 18 по плана на с. Обнова

 

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates