Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т   -   Л Е В С К И

 

Регистър на декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

Име, фамилия        

Длъжност

 

Вх.№ /дата

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

1.

Симеонка Мусакова

Кмет

с. Българене

№ РД -94-00-858/08.06.2018

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

2.

Милан Драганов

Кмет

с. Трънчовица

№ РД -94-00-1435/26.10.2018

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

3.

Атанас Михайлов

Кмет

с. Асеновци

№ РД -94-00-860/08.06.2018

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

4.

Стефан Стефанов

Кмет

с. Градище

№ РД -94-00-861/08.06.2018

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

5.

Детелин Николов

Кмет

с. Обнова

№ РД -94-00-862/08.06.2018

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

6.

Илия Ванков

Кмет

с. Козар Белене

№ РД -94-00-863/08.06.2018

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

7.

Мирослав Кунев

Кмет

с. Малчика

№ РД -94-00-864/08.06.2018

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

8.

Николай Русанов

Кмет

с. Изгрев

№ РД -94-00-865/08.06.2018

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

9.

Велислав Христов

Кмет

с. Аспарухово

№ РД -94-00-866/08.06.2018

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

10.

Деян Димитров

Кмет

с. Стежерово

№ РД -94-00-867/08.06.2018

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

11.

Милан Драганов

Кмет

с. Трънчовица

№ РД -94-00-1401/16.10.2018

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates