Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
diagnosis chicago;">АТРАКТИВНИ ИМОТИ

Град Левски

 

1. Незастроен поземлен имот 43236.401.3298 /стар идентификатор : упи XIII, generic кв. 159 по ПУП на гр. Левски/ съгласно кадастралната карта на гр. Левски с площ  3 000 кв.м, в регулация на 300 м от третокласен път 301 – Русе-Левски-Ловеч, в близост до лесопарк „Шаварна”. Теренът е отреден за друг вид производствен, складов обект. Имота е атрактивен със своето отлично местоположение в промишлената зона на града и в близост до жп-линията. Бивша асфалтова площадка на Автотранспорт ЕООД .

 

2. Незастроен поземлен имот 43236.401.3299 /стар идентификатор : упи XIV, кв. 159 по ПУП на гр. Левски/ съгласно кадастралната карта на гр. Левски с площ 2 865 кв.м, в регулация на 300 м от третокласен път – Русе-Левски-Ловеч, в близост до лесопарк „Шаварна”. Теренът е отреден за друг вид производствен, складов обект. Имота е атрактивен със своето отлично местоположение в промишлената зона на града и в близост до жп-линията. Бивша асфалтова площадка на Автотранспорт ЕООД .

 

3. Незастроен поземлен имот 43236.401.3300 /стар идентификатор : упи XV, кв. 159 по ПУП на гр. Левски/ съгласно кадастралната карта на гр. Левски с площ  2 540 кв.м, в регулация на 300 м от третокласен път 301 – Русе-Левски-Ловеч, в близост до лесопарк „Шаварна”. Теренът е отреден за друг вид производствен, складов обект. Имота е атрактивен със своето отлично местоположение в промишлената зона на града и в близост до жп-линията. Бивша асфалтова площадка на Автотранспорт ЕООД.

 

4. Застроен поземлен имот 43236.401.3333 /стар идентификатор : упи XVI, кв. 159 по ПУП на гр. Левски/ съгласно кадастралната карта на гр. Левски с площ 3 007 кв.м., в регулация. С построена в него сграда със застроена площ 40 кв.м на 300 м. от третокласен път 301 – Русе-Левски-Ловеч в близост до лесопарк „Шаварна”. Теренът е отреден за друг вид производствен, складов обект. Имота е атрактивен със своето отлично местоположението в промишлената зона на града и в близост до жп – линията. Бивша асфалтова площадка на Автотранспорт ЕООД.

5. Поземлен имот 43236.401.3359 /стар идентификатор : упи VI, кв. 177 по ПУП на гр. Левски/ съгласно кадастралната карта на гр. Левски с площ 3 552 кв.м, в регулация, находящ се до третокласен път 301 – Русе-Левски-Ловеч и третокласен път 303 – Никопол-Левски-Велико Търново. Теренът е отреден за КОО (комплексно обществено обслужване). До общинска болница в град Левски.

 

село Българене

 

1. Урегулиран поземлен имот V - 443, кв. 23а по ПУП на с. Българене с площ  13 200 кв.м и построена в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 133 кв.м /сградата е построена през 1968 год./. Имотът е в регулация и граничи с главен път Е83 – София-Русе-Букурещ.

 

село Козар Белене

 

1. Застроен урегулиран поземлен имот I - 350, кв. 34 по ПУП на с. Козар Белене с площ 18 500 кв.м и построена в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 486 кв.м /сградата е построена през 1932 г./, склад – едноетажна полумасивна, сграда със застроена площ 39 кв.м и двуетажна масивна сграда със застроена площ 432 кв.м /сградата е построена през 1987 г./. Имотът е в регулация и в близост до главен път Е83 – София-Русе-Букурещ.

 

село Стежерово

 

1. Застроен упи I - 505, кв. 69 по ПУП на с. Стежарово с площ 14 500 кв.м и построена в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 916 кв.м /сградата е построена през 1926 г./, едноетажна масивна сграда със застроена площ 49 кв.м и едноетажна масивна сграда със застроена площ 49 кв.м /сградата е построена през 1971 г./. Имотът е в близост до главен път Е83 – София-Русе-Букурещ.

 
RocketTheme Joomla Templates