Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Печат

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

 

Във връзка с изискванията на нормативната уредба за осигуряване на обществен достъп до изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Левски, включително и на преработен, окончателен Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него, представяме на обществеността проекта на плана и съпътстващата го документация.

Възложител на ОУП и на Екологичната оценка към него е Община Левски с адрес: гр. Левски, бул. „България“ 58, Лице за връзка: Кольо Домеников

Общият устройствен план се разработва от Обединение „Геоплан Левски“ ДЗЗД, София с ръководител екип проф. арх. Иван Никифоров въз основа на Техническо задание и опорен план, одобрени от ОбС-Левски.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет по устройство на територията. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Левски.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на общинска администрация Левски: гр. Левски, бул. „България“ 58, ст.№309, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, както и на интернет адрес: www.oblevski.com препратка към ОУПО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates