Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
ПДФ  Array Печат Array

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

/ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ в ОБЩИНА ЛЕВСКИ 2019Г.

 

№ ПО РЕД

АКТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ/ ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

ВИД УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

ОБХВАТ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАН

1

Заповед № 34

от 23.01.2019г.

на Кмета на Община Левски

изменение на подробен устройствен план - план за регулация

Обединяване на УПИ VII-293 в кв. 40 и УПИ XVI-328 в кв. 40, като се образува нов УПИ VII-293,328

2

Заповед № 158

От 13.03.2019г.

на Кмета на Община Левски

изменение на подробен устройствен план - план за регулация

Образуват се следните УПИ XII-541,542 с площ 2245,00 кв.м; УПИ XIV-541 с площ 623,00 кв.м. и УПИ XV-541 с площ 583,00 кв.м. в кв 89 по плана на с. Обнова

3

Заповед № 545

От 24.07.2019г.

на Кмета на Община Левски

изменение на подробен устройствен план - план за регулация

Относно УПИ XXVII и № 401.3488, кв. 45 и ПИ № 401.1640 (улица) по ПУП като 224 кв.м. от ПИ № 401.1640 (улица) и ПИ 401.1638 с площ от 86,00 кв.м. се придадат към УПИ XXVII и № 401.3488 в кв. 45

4

Заповед № 558

От 30.07.2019г.

на Кмета на Община Левски

изменение на подробен устройствен план - план за регулация

УПИ II-199 и УПИ III-198 в кв. 12 по плана на с. Козар Белене, като се обединят в УПИ XVII-198.199 с площ 1720,00 кв.м

5

Заповед № 913

От 25.09.2019г.

на Кмета на Община Левски

изменение на подробен устройствен план - план за регулация

Относно УПИ I-1130, УПИ XVII-1128 и УПИ XVIII-119 в кв. 1А, като границите на УПИ XVIII-1129 се променят по вътрешните регулационни линии. Площта на УПИ XVIII-1129 в кв. 1А по плана на с. Обнова става с площ 858,55 кв.м.

 

 

 

 

PUP2018

 

 registar-PUP-2017-1

 

 registar-PUP-2017-2

 
RocketTheme Joomla Templates