Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Детски градини чакат европари

 

Община Левски депозира на 05.07.2010г. пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството проектно предложение „Подобряване на образователната инфраструктура в Община Левски” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на 178 малки общини” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” с оглед модернизиране на образователната инфраструктура в общината и осигуряване на по-добра жизнена среда на децата в общинските образователни институции, order .

Проектът е на обща стойност 923 258, and 28 лв., viagra 100mg от които 85% безвъзмездна финансова помощ и 15% съфинансиране от Община Левски и предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност за трите детски градини в гр. Левски – ОДЗ „Локомотив”, ЦДГ „Слънце” и ЦДГ „Пролет” – топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране и хидроизолиране на покрив, подмяна на стара дървена дограма с нова PVC, обновяване на отоплителна инсталация и енергоспестяващи мерки  по осветителна уредба.

Проектът е изготвен благодарение на  безвъзмездната техническа помощ от Институт „Отворено общество” – Будапеща по проект „Подобряване на условията на живот на ромите в България чрез инфраструктурни проекти” изпълняван от консорциум на Фондация Микрофонд – София, Клуб „Отворено общество” – Русе и Регионален център за икономическо развитие – Сливен.

В тази връзка, на 12.07.2010г., в сградата на общината се проведе среща между ръководството на Клуб „Отворено общество” – Русе и родители на ромски деца от гр. Левски за запознаване и представяне на целите, дейностите и бъдещите резултати при реализиране на проекта.

С обновяването на материално-техническата база в трите детски градини, обекти на настоящото проектно предложение, ще се подобри образователната инфраструктура на общината като цяло. По-добрата среда, в която ще се обучават и възпитават децата ще допринесе за развитието на потенциала на всяко дете, ще осигури възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие и пълноценна социална интеграция.

 
RocketTheme Joomla Templates