Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Публични покани 2016 Печат

 

"Доставка на фракция с размер 0 - 40 мм за нуждите на община Левски" - ID 90951578

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Протокол·тук.

Договор·тук."Доставка на специализирани съдове за смет – 200бр. кофи тип "Мева", 10 броя контейнери тип "Бобър" и 70 бр. компостери 400литра и 10бр. компостери 600литра за нуждите на община Левски"- ID 9051182

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Протокол·тук.

Договор·тук.

 

 

"Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, издаване на сертификат, предписване на енергоспестяващи мерки и обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Левски, ул.”Александър Стамболийски”№17, бл.”Локомотив”, вх.А, Б, В, Г и Д” , допустими за участие в националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" - ID 9050975


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Протокол·тук.

Договор·тук.

 

"Доставка на един брой специализиран автомобил микробус - нов за нуждите на хора с увреждания по проект "Независим живот за гражданите на Левски", договор BG05M9OP001-2.002 – 0036- С 001" - ID 9049786


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Протокол·тук.

 
RocketTheme Joomla Templates