Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
За контакти

 

Община Левски

 

Адрес:  5900 бул. "България" №58

Тел.:    0650/82448, 82016, 83220

Факс:    0650/83195

E-mail:    Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Телефонен указател (вътрешни номера)

 

Длъжност

Име и фамилия

Вътр. телефон

Стая №

Кмет

Любка Александрова

33

301

Зам.-кмет

Кольо Домеников

44

312

Зам.-кмет

 

22

310

Секретар

Дилян Йорданов

28

321

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводство”

Директор

Марин Маринов

-

319

Отдел „Местни приходи, бюджет, финанси и счетоводство”

 

 

Финансов контрол и бюджет

Мария Емануилова

32

315

Старши счетоводител

Ивелина Иванова

37

316

Счетоводител

Марияна Колчева

37

316

Старши счетоводител

Надка Йорданова

37

316

Архивар

Маргарита Иванова

37

316

Младши счетоводител – касиер

Иванка Раденцова

31

314

Отдел „Местни данъци и такси”

Главен инспектор

Илиян Иванов

50

100 Б

Старши инспектор

Арсения Петрова

48

101

Старши инспектор

Валентина Горанова

48

101

 

Младши счетоводител

Милка Илиева

48

102

Касиер „Местни данъци и такси”

Маргарита Андреева

48

104 А

Касиер „Местни данъци и такси”

Поля Блажева

48

104 А

Отдел „Гражданска регистрация, административно и организационно - техническо обслужване”

Младши експерт

Биляна Павлова-Гашева

28

313

Главен специалист

Миглена Андреева

28

313

Център за информация и обслужване на граждани

Главен специалист

Аничка Михайлова

52

104

Главен специалист

Детелина Николова

52

104

Отдел Административно и организационно-техническо обслужване 

Връзка с обществеността

Младши експерт

Петя Станчева

Мерзие Алиева

21

24

302

305

Организационно-техническо обслужване общинска администрация

Организатор автомобилен транспорт – шофьор

Марин Маринов

30

313 Б

Домакин  

Цветан Първанов

30

313 Б

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „ГРАДОУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА”

Директор

Пламен Парашкевов

27

309

Отдел „Териториално и селищно устройство, общинска собственост, хуманитарна и социална политика”

Устройство на територията

Главен специалист

Цветанка Генова

26

308

Кадастър и регулация

Главен специалист

 

26

308

Архитектурно-строителен контрол

Главен експерт

Вероника Славова

38

317

Главен специалист

Младши специалист

Емил Игнатов

Васил Петров

30

30

313 Б

313 Б

Отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”

Главен експерт

Диана Пенчева

35

311

Главен експерт

Милка Георгиева

35

311

Младши експерт

Тодорка Ечева

35

311

 

Образование

Главен експерт

Петя Чолакова

34

208

Култура и вероизповедание

Главен специалист

Любка Христова

8-30-87

Етаж 4

Секретар МКБППМН

Ваня Дочева

47

223

Отдел „Европейски фондове, проекти и обществени поръчки”

Управление на проекти

Старши експерт

Елена Георгиева

42

320

Старши експерт

Ирина Александрова

42

320

Младши експерт

Албена Горова

42

320

Осъществяване на обществени поръчки

Главен експерт

Красимира Косева

36

318

Младши експерт

Мирослава Методиева

36

318

КМЕТСТВА

с. Асеновци

Кмет

Атанас Михайлов

06537/22-24

-

Главен специалист АОН

Виолета Генова

06537/22-24

-

Главен специалист „Бюджет и финанси”

Искра Петрова

06537/22-24

-

с. Аспарухово

Кмет

Велислав Христов

06536/23-97

-

Главен специалист АОН

Силвия Игнатова

06536/23-97

-

с. Божурлук

Кметски наместник

Мариела Георгиева

06533/23-21

-

с. Българене

Кмет

Симеонка Мусакова

06532/24-21

-

Главен специалист АОН

Боряна Христова

06532/24-21

-

Главен специалист „Бюджет и финанси”

Цветанка Димитрова

06532/24-21

-

с. Варана

Кметски наместник

Стефан Личев

06539/422

-

с. Градище

Кмет

Стефан Стефанов

06539/22-24

-

Главен специалист АОН

Веселка Йорданова

06539/22-24

-

Главен специалист „Бюджет и финанси”

Шенай Мустафова

06539/22-24

-

с. Изгрев

Кмет

Николай Русанов

06531/22-23

-

Главен специалист АОН

Евелина Великова

06531/22-23

-

с. Козар Белене

Кмет

Илия Ванков

06535/22-24

-

Главен специалист АОН

Донка Петрова

06535/22-24

-

Главен специалист „Бюджет и финанси”

Мирослава Димитрова

06535/22-24

-

с. Малчика

Кмет

Мирослав Кунев

06534/22-34

-

Главен специалист АОН

Камелия Цветкова

06534/22-34

-

-Главен специалист „Бюджет и финанси”

Цветанка Генова

06534/22-34

-

с. Обнова

Кмет

Детелин Николов

06538/26-66

-

Главен специалист АОН

Иваничка Ненчева

06538/26-66

-

-Главен специалист „Бюджет и финанси”

Йова Блажева

06538/26-66

-

с. Стежерово

Кмет

Диян Димитров

06533/22-63

-

Главен специалист АОН

Пепа Костова

06533/22-63

-

-Главен специалист „Бюджет и финанси”

Лидия Георгиева

06533/22-63

-

с. Трънчовица

Кмет

Блажо Николов

06530/22-24

-

Главен специалист АОН

Милан Драганов

06530/22-24

-

-Главен специалист „Бюджет и финанси”

Мария Грошкова

06530/22-24

-

 
RocketTheme Joomla Templates