Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

ДО

МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЛЕВЕН

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Ние, physician гражданите на община Левски, link се обявяваме открито против едностранно нарушената процедура на Националния рамков договор 2010г. от Националната здравноосигурителна каса, изненадващо създало предпоставки за  намаляване възможностите за лекуване на населението в общинската ни болница.

Заставаме безусловно зад статута на общинската ни болница, като многопрофилна болница за активно лечение, противопоставяйки се срещу прикритите опити за затварянето й.

Ние сме за  реформа в здравеопазването, която би повишила качеството на обслужване на населението, но не на всяка цена и не за сметка на здравето на хората.

НАСТОЯВАМЕ:

  1. Министерството на здравеопазването да обяви 2010 година като преходна за реформата в здравеопазването, а при сключване на договори с болниците да се прилагат изискванията към тях от 2009 година.
  2. В най-кратки срокове Националната здравноосигурителна каса да обяви ясни критерии за стандарти, на които да отговарят болниците,  /леглова база, оборудване и апаратура, специалисти и изисквания към тях/, за да им бъде дадена възможност да ги покрият.
  3. Признаване на широката специалност „Вътрешни болести” при сключване на договори по клинични пътеки със здравната каса за 2010 година.
  4. През този период Министерството на здравеопазването да предприеме необходимото, с оглед привеждане на центровете са спешна медицинска помощ в състояние, гарантиращо на гражданите здравно обслужване на европейско ниво.
  5. Да се проведе широк обществен дебат за последиците и алтернативите пред населението в районите, в които болниците няма да покрият изискванията за 2011 година, вследствие на което ще бъдат закрити болници.

 

Ако не бъдем чути си запазваме правото да използваме всички конституционни и законови форми на изразяване на обществената си позиция по проблема, а при необходимост и на гражданско неподчинение.

 

 

 

ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ 

Подписи: /не се чете/

ПРИСЪЕДИНИЛИ СЕ ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ЛЕВЕСКИ

Подписи: /не се чете/

гр.Левски, „Гаров площад”, 02.02.2010г., 1200 ч.

 

 
RocketTheme Joomla Templates