Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Договори

 

Договор за периодични доставки на кръгли кутии с капак от 500мл. и 250мл. за нуждите на Община Левски тукДоговор за осигуряване на информация и публичност при осъществяване на проект "Компетентни служители и модерна администрация в община Левски", финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд, съгласно Договор № М13-22-97/05.08.2014г. тук

 

 

Договор за упражняване на авторски надзор съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ при изпълнението на строително-монтажни работи на хидротехнически съоръжения към проект BG 0000329 "Опазване и възстановяване биологичното разнообразие в защитена зона "Обнова - Карамандол" с подобекти:Подобект 1.Хидротехнически съоръжения, м."Карамандол" гр.Левски, Подобект 2 Хидротехнически съоръжения м."Кеси-Кору" с.Градище, Подобект 3. Хидротехнически съоръжения, м."Мъртвицата" с.Трънчовица" по част ХТС" тукДоговор за упражняване на авторски надзор съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ при изпълнението на строително-монтажни работи на хидротехнически съоръжения към проект BG 0000329 "Опазване и възстановяване биологичното разнообразие в защитена зона "Обнова - Карамандол" с подобекти:Подобект 1.Хидротехнически съоръжения, м."Карамандол" гр.Левски, Подобект 2 Хидротехнически съоръжения м."Кеси-Кору" с.Градище, Подобект 3. Хидротехнически съоръжения, м."Мъртвицата" с.Трънчовица" по част геодезия" тук

 

 

Договор за доставка на осветителни тела и части за тях тукДоговор за трасиране и геодезично заснемане на защитена зона "Обнова-Карамандол" с подобекти: Подобект 1.Хидротехнически съоръжения, м."Карамандол" гр.Левски, Подобект 2 Хидротехнически съоръжения м."Кеси-Кору" с.Градище, Подобект 3. Хидротехнически съоръжения, м."Мъртвицата" с.Трънчовица" тук

 

 

Упражняване на строителен надзор на обект "Възстановяване и конструктивно укрепване сградата на "Здравна служба ", с.Обнова, община Левски тукДоговор за осъществяване на авторски надзор съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ при изпълнение на строително-монтажни работи при "Възстановяване и конструктивно укрепване сградата на "Здравна служба" с.Обнова, община Левски тук


 

Договор за "Доставка и монтаж на водогреен котел на газ 300kW за нуждите на ДЯ "Еделвайс" гр.Левски  тук


 

Договор за осъществяване на авторски надзор съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ при изпълнението на строително-монтажни работи при "Основен ремонт обслужваща улица зад болк "Люляк" от ОК 241 до ОК 245 гр.Левски тук
 
RocketTheme Joomla Templates