Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

 

  

Отчет Бюджет 2023 год.

 

 

 

Отчет·месец·октомври                               публикуван 15·ноември 2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2023_10_6506

Отчет за· средства - IB1_2023_10_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2023_10_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2023_10_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2023_10_6506_RA

Отчет за средства за_2023_10_COVID-19

 

Отчет трето тримесечие                         публикуван 31 октомври 2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B3_2023_3_6506

Отчет за  средства - IB3_2023_3_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB3_2023_3_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB3_2023_3_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB3_2023_3_6506_RA

Баланс - III-то трим. 2023

Сборен отчет за касовото изпълнение - III-то трим. 2023 

Обяснителна записка - III-то трим. 2023

Разчет за капиталови разходи

 

 

Отчет·месец·септември                               публикуван 12·октомври 2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2023_9_6506

Отчет за· средства - IB1_2023_9_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2023_9_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2023_9_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2023_9_6506_RA

Отчет за средства за_2023_9_COVID-19

  

Отчет·месец·юли                               публикуван 16·август 2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2023_7_6506

Отчет за· средства - IB1_2023_7_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2023_7_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2023_7_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2023_7_6506_RA

Отчет за средства за_2023_7_COVID-19

 

Отчет второ тримесечие                         публикуван 27 юли 2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B3_2023_2_6506

Отчет за  средства - IB3_2023_2_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB3_2023_2_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB3_2023_2_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB3_2023_2_6506_RA

Баланс - II-ро трим. 2023

Сборен отчет за касовото изпълнение - II-ро трим. 2023 

Обяснителна записка - II-ро трим. 2023

Разчет за капиталови разходи 

 

Отчет·месец·юни                               публикуван 12·юли 2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2023_6_6506

Отчет за· средства - IB1_2023_6_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2023_6_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2023_6_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2023_6_6506_RA

Отчет за средства за_2023_6_COVID-19

 

Отчет·месец·май                               публикуван 15·юни 2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2023_5_6506

Отчет за· средства - IB1_2023_5_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2023_5_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2023_5_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2023_5_6506_RA

Отчет за средства за_2023_5_COVID-19

 

Отчет·месец·април                               публикуван 11·май 2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2023_4_6506

Отчет за· средства - IB1_2023_4_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2023_4_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2023_4_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2023_4_6506_RA

Отчет за средства за_2023_4_COVID-19

 

Отчет първо тримесечие                         публикуван 28 април 2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B3_2023_1_6506

Отчет за  средства - IB3_2023_1_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB3_2023_1_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB3_2023_1_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB3_2023_1_6506_RA

Баланс - I-то трим. 2023

Сборен отчет за касовото изпълнение - I-тво трим. 2023 

Обяснителна записка - I-во трим. 2023

Разчет за капиталови разходи 

 

Отчет·месец·март                               публикуван 18·април 2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2023_3_6506

Отчет за· средства - IB1_2023_3_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2023_3_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2023_3_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2023_3_6506_RA

Отчет за средства за_2023_3_COVID-19

  

Отчет·месец·февруари                               публикуван 15·март 2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2023_2_6506

Отчет за· средства - IB1_2023_2_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2023_2_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2023_2_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2023_2_6506_RA

Отчет за средства за_2023_2_COVID-19

  

Отчет·месец·януари                               публикуван 12·февруари 2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2023_1_6506

Отчет за· средства - IB1_2023_1_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2023_1_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2023_1_6506_KSF

Отчет за средства за_2023_1_COVID-19

  

 


 

 

 
RocketTheme Joomla Templates