Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

 

 

Отчет Бюджет 2022 год.

 

Отчет месец август                                    публикуван 19 септември 2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2022_8_6506

Отчет за  средства - IB1_2022_8_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2022_8_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2022_8_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2022_8_6506_RA

Отчет за средства за_2022_8_COVID-19

 

 

Отчет месец юли                                    публикуван 17 август 2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2022_7_6506

Отчет за  средства - IB1_2022_7_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2022_7_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2022_7_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2022_7_6506_RA

Отчет за средства за_2022_7_COVID-19

 

Отчет второ тримесечие                         публикуван 05 август 2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B3_2022_2_6506

Отчет за  средства - IB3_2022_2_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB3_2022_2_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB3_2022_2_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB3_2022_2_6506_RA

Баланс - II-ро трим. 2022

Сборен отчет за касовото изпълнение - II-ро трим. 2022 

Обяснителна записка - II-ро трим. 2022

Разчет за капиталови разходи

 

Отчет месец юни                                    публикуван 15 юли 2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2022_6_6506

Отчет за  средства - IB1_2022_6_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2022_6_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2022_6_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2022_6_6506_RA

Отчет за средства за_2022_6_COVID-19

 

Отчет месец май                                    публикуван 15 юни 2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2022_5_6506

Отчет за  средства - IB1_2022_5_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2022_5_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2022_5_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2022_5_6506_RA

Отчет за средства за_2022_5_COVID-19

  

Отчет месец април                                    публикуван 14 май 2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2022_4_6506

Отчет за  средства - IB1_2022_4_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2022_4_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2022_4_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2022_4_6506_RA

Отчет за средства за_2022_4_COVID-19

 

Отчет първо тримесечие                         публикуван 29 април 2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B3_2022_1_6506

Отчет за  средства - IB3_2022_1_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB3_2022_1_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB3_2022_1_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB3_2022_1_6506_RA

Баланс - I-то трим. 2022

Сборен отчет за касовото изпълнение - I-тво трим. 2022 

Обяснителна записка - I-во трим. 2022

Разчет за капиталови разходи 

 

Отчет месец март                                    публикуван 18 април 2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2022_3_6506

Отчет за  средства - IB1_2022_3_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2022_3_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2022_3_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2022_3_6506_RA

Отчет за средства за_2022_3_COVID-19

  

Отчет месец февруари                                    публикуван 11 март 2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2022_2_6506

Отчет за чужди средства - IB1_2022_2_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2022_2_6506_KSF

Отчет за средства за_2022_2_COVID-19

 

Отчет месец януари                                    публикуван 15 февруари 2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2022_1_6506

Отчет за чужди средства - IB1_2022_1_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2022_1_6506_KSF

Отчет за средства за_2022_1_COVID-19

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates