Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

 

 

Отчет Бюджет 2021 год.

 

Отчет четвърто тримесечие                         публикуван 28 февруари 2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B3_2021_4_6506

Отчет за  средства - IB3_2021_4_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB3_2021_4_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB3_2021_4_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB3_2021_4_6506_RA

Баланс - IV-то трим. 2021

Сборен отчет за касовото изпълнение - IV-тво трим. 2021 

Обяснителна записка - IV-во трим. 2021

Разчет за капиталови разходи

  

Отчет месец декември                                    публикуван 14 януари 2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2021_12_6506

Отчет за  средства - IB1_2021_12_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2021_12_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2021_12_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2021_12_6506_RA

Отчет за средства за_2021_12_COVID-19

  

Отчет месец ноември                                    публикуван 13 декември 2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2021_11_6506

Отчет за  средства - IB1_2021_11_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2021_11_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2021_11_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2021_11_6506_RA

Отчет за средства за_2021_11_COVID-19

  

Отчет месец октомври                                    публикуван 15 ноември 2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2021_10_6506

Отчет за  средства - IB1_2021_10_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2021_10_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2021_10_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2021_10_6506_RA

Отчет за средства за_2021_10_COVID-19

 

Отчет трето тримесечие                         публикуван 04 ноември 2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B3_2021_3_6506

Отчет за  средства - IB3_2021_3_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB3_2021_3_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB3_2021_3_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB3_2021_3_6506_RA

Баланс - III-то трим. 2021

Сборен отчет за касовото изпълнение - III-то трим. 2021 

Обяснителна записка - III-то трим. 2021

  

Отчет месец септември                                    публикуван 13 октомври 2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2021_9_6506

Отчет за  средства - IB1_2021_9_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2021_9_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2021_9_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2021_9_6506_RA

Отчет за средства за_2021_9_COVID-19

  

Отчет месец август                                    публикуван 16 септември 2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2021_8_6506

Отчет за  средства - IB1_2021_8_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2021_8_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2021_8_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2021_8_6506_RA

Отчет за средства за_2021_8_COVID-19 

 

Отчет месец юли                                    публикуван 12 август 2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2021_7_6506

Отчет за  средства - IB1_2021_7_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2021_7_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2021_7_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2021_7_6506_RA

Отчет за средства за_2021_7_COVID-19 

 

Отчет второ тримесечие                         публикуван 05 август 2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B3_2021_2_6506

Отчет за  средства - IB3_2021_2_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB3_2021_2_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB3_2021_2_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB3_2021_2_6506_RA

Баланс - II-ро трим. 2021

Сборен отчет за касовото изпълнение - II-ро трим. 2021 

Обяснителна записка - II-ро трим. 2021

 

 

Отчет месец юни                                    публикуван 15 юли 2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2021_6_6506

Отчет за  средства - IB1_2021_6_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2021_6_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2021_6_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2021_6_6506_RA

Отчет за средства за_2021_6_COVID-19 

 

Отчет месец май                                    публикуван 10 юни 2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2021_5_6506

Отчет за  средства - IB1_2021_5_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2021_5_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2021_5_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2021_5_6506_RA

Отчет за средства за_2021_5_COVID-19 

 

Отчет месец април                                    публикуван 13 май 2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2021_4_6506

Отчет за  средства - IB1_2021_4_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2021_4_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2021_4_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2021_4_6506_RA

Отчет за средства за_2021_4_COVID-19

 

Отчет първо тримесечие                         публикуван 13 май 2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B3_2021_1_6506

Отчет за  средства - IB3_2021_1_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB3_2021_1_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB3_2021_1_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB3_2021_1_6506_RA

Баланс - I-то трим. 2021

Сборен отчет за касовото изпълнение - I-тво трим. 2021 

Обяснителна записка - I-во трим. 2021

Поименен списък на капиталови разходи

Разчет за капиталови разходи

 

Отчет месец март                                    публикуван 13 април 2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2021_3_6506

Отчет за  средства - IB1_2021_3_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2021_3_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2021_3_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2021_3_6506_RA

Отчет за средства за_2021_3_COVID-19

 

 

 

 

Отчет месец февруари                                    публикуван 12 март 2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2021_2_6506

Отчет за  средства - IB1_2021_2_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2021_2_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2021_2_6506_KSF

Отчет за средства от РА - IB1_2021_2_6506_RA

Отчет за средства за_2021_2_COVID-19

 

Отчет месец януари                                    публикуван 12 февруари 2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - B1_2021_1_6506

Отчет за  средства - IB1_2021_1_6506_DES

Отчет за чужди средства - IB1_2021_1_6506_K33

Отчет за средства от НФ - IB1_2021_1_6506_KSF

Отчет за средства за_2021_1_COVID-19

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates