Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 

ОБЩИНА ЛЕВСКИ


5900 Левски, бул. „България“ № 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: oblevski@abv.bg

     Предоставяме на Вашето внимание наредба за изменение и допълнение на Наредбата за  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Левски.

 

 

Уважаеми граждани,

    В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вашето внимание проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Левски.

 

     На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове следва в четиринадесетдневен срок от публикуване на проекта да депозирате писмено предложения и становища по проекта на Наредбата на адрес: гр. Левски, бул. „България” № 58, или на e-mail: oblevski@abv.bg .

 

Мотиви и проект на наредба № 7

 
RocketTheme Joomla Templates